Politika privatnosti kompanije Karika Group D.O.O.

1. Zašto su nam potrebni vaši lični podaci?

Karika Group D.O.O. koristi informacije prikupljene u interakciji sa vama i drugim kupcima kao i od nekih trećih lica koje joj pomažu u ostvarivanju svog cilja da pruži najkvalitetnije proizvode i usluge.

Karika Group D.O.O. poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posetilaca i prepoznaje značaj zaštite informacija prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.

Ova politika o privatnosti vas informiše o vrsti materijala koji prikupljamo i o tome kako ga prikupljamo; o razlozima zbog kojih ga prikupljamo i koristimo; o vašim pravima i izborima u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka; o načinu na koji se vaši podaci obrađuju i o tome sa kim mogu da se razmenjuju; i koliko dugo čuvamo vaše podatke, itd. Molimo vas da je pažljivo pročitate.

Određeni delovi ove politike odnose se isključivo na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka pri registraciji naloga za članstvo u Klubu Karika Group D.O.O..

DEFINICIJE:

Po definiciji lični podaci predstavljaju bilo kakve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati. Lice koje se može identifikovati je ono lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, konkretno upućivanjem na obeležje kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Kada koristimo izraz „obrada“, mislimo na bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo da su automatizovane ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili izmena, pretraživanje, konsultovanje, korišćenje, obelodanjivanje putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Ko kontroliše podatke?

Karika Group D.O.O. određuje svrhu i način obrade vaših ličnih podataka. U skladu sa svojom zakonskom obavezom, kontrolor podataka je pravno odgovoran za skladištenje i korišćenje ličnih podataka u računarskim ili štampanim datotekama.

Kontakt podaci:

KARIKA GROUP D.O.O.
Palmotićeva 25,
Beograd – Stari grad
PIB: 28505116
Tel.: 011/3346-270

Email: karikagroup@eunet.rs

Karika Group D.O.O. ne zapošljava službenika za zaštitu podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa privatnošću ili ako imate bilo kakve upite u vezi sa ličnim podacima koje ste nam dali, ljubazno vas molimo da kontaktirate kompaniju Karika Group D.O.O. u bilo koje doba. Za više informacija o tome kako da nas kontaktirate, molimo vas da pošaljete imejl direktno našoj službi zaduženoj za privatnost na:

karikagroup@eunet.rs

3. Koji lični podaci se prikupljaju?

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posetilaca naših veb-sajtova i korisnika naših (mobilnih) aplikacija. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš veb-sajt i sa njim povezane usluge koriste. Mi ne prikupljamo nikakve osetljive podatke o vama.

3.1. Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa nama

Na našim veb-sajtovima i našim (mobilnim) aplikacijama mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo mi lično ili treća lica u naše ime. Primeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće, Flash kolačiće i veb analitiku.

Naš sajt može, povremeno, da sadrži veze ka veb-sajtovima naših partnerskih mreža i ogranaka i od istih. Ako sledite vezu do bilo kojeg od ovih veb-sajtova, molimo vas da obratite pažnju na to da ovi veb-sajtovi imaju svoje vlastite politike privatnosti za koje ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Molimo vas da proverite ove politike pre nego što ostavite bilo kakve lične podatke na njihovim veb-sajtovima.

3.1.1. Podaci o putanji biranja

Kada posetite naš veb-sajt, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo vaše iskustvo na našim veb-sajtovima i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo mi ili treća lica u naše ime.

Možemo da prikupljamo informacije o vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika i mogu da obuhvate sledeće:

· IP adresu posetioca

· Datum i vreme posete

· Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posetilac upućen)

· Posećene stranice i kretanje korisnika na našem veb-sajtu

· Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.)

3.1.2. Kolačići

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće. Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o našem korišćenju kolačića i politici privatnosti učesnika čije alatke za veb analizu koristimo ili čije softverske priključke smo integrisali u naše veb-sajtove.

3.1.3. Tehnologije ponovnog ciljanja

Naš veb-sajt i (mobilne) aplikacije koriste tehnologije ponovnog ciljanja. Ovo nam omogućava da se reklamiramo direktno i lično posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode i/ili prodavnicu preko naših partnerskih veb-sajtova.

Takođe radimo i sa kompanijama koje koriste tehnologije praćenja radi postavljanja reklama u naše ime širom interneta. Ove kompanije mogu da prikupljaju informacije o vašim posetama našim veb-sajtovima ili (mobilnim) aplikacijama, kao i o vašoj/vašim interakciji/interakcijama sa našim vezama, uključujući i oglašavanje.

Tehnologije ponovnog ciljanja analiziraju vaše kolačiće i prikazuju reklame na osnovu vašeg prethodnog surfovanja Internetom. Za više informacija o kolačićima, molimo vas da pogledate odeljak 3.1.2. ove politike o privatnosti.

3.2. Podaci koje vi dajete

Pored podataka koji se prikupljaju automatskim putem (vidi 3.1), takođe obrađujemo i podatke koje ste nam vi dali. Ovo obuhvata, ali nije ograničeno na sledeće:

· Lične podatke koji identifikuju vas kao pojedinca, odnosno vaše podatke za kontakt, način oslovljavanja, uključujući vaše ime i prezime(na), datum venčanja, datum kada smo dobili podatke, fotografiju, adresu(e) na koju vam stižu računi, poštanski broj, datum rođenja, pol, broj telefona, imejl adresu, podatke o kreditnoj i debitnoj kartici. Ako navedete lične podatke o nekoj drugoj osobi, molimo vas da se proverite da li imate pravo da ove informacije podelite sa nama.

· Informacije koje dajete prilikom registracije Karika Group D.O.O. naloga.

· Informacije koje dajete kada kreirate Listu želja, čuvate vaše veličine, čuvate kreacije, čuvate vaše omiljene prodavnice, čuvate vašu listu nakita, čuvate vašu listu ESSENCE KOLEKCIJE.

· Informacije koje dajete kada učestvujete na konkursu ili u promociji koje sponzoriše Karika Group D.O.O.

· Informacije koje dajete preko trećih lica kao što je Facebook i WeChat.

· Informacije koje otpremate ili delite preko našeg sajta korišćenjem naših usluga.

· Ako ste kreirali onlajn nalog kod nas: postavke i interesovanja koji se čuvaju na ovom profilu (molimo vas da pogledate dole za više informacija u vezi sa ovim profilima).

· Ako nas kontaktirate, možemo da sačuvamo zapis o toj prepisci.

· Ako nas kontaktirate da biste nas izvestili o problemu u vezi sa našim sajtom ili radi tehničke i/ili korisničke podrške, možemo da sačuvamo zapis o toj prepisci ili razgovoru.

· Ako se odlučimo da učestvujemo u bilo kakvom postupku Alternativnog rešavanja spora (ADR) kojem se može pristupiti preko platforme za Onlajn rešavanje sporova (ODR), možemo da obelodanimo lične podatke Evropskoj komisiji koja je u svojstvu operatora ODR platforme, i bilo kom provajderu ADR-a koji je imenovan za rešavanje tog spora.

Takođe, možemo da vas zamolimo da popunite ankete koje koristimo za potrebe istraživanja, mada niste u obavezi da na njih odgovorite. Sve ove podatke odlikuje činjenica da ste ih dobrovoljno dali. Ove informacije koristimo za potrebe koje su navedene u ovoj politici privatnosti. Svoje lične podatke možete da izmenite u bilo kom trenutku ili da se usprotivite njihovoj daljoj obradi (Molimo vas da pogledate Odeljak 7).

4. Kako se obrađuju prikupljeni podaci?

Kada ste registrovali Karika Group D.O.O.nalog za člana Kluba Karika Group D.O.O., vaše lične podatke možemo da obradimo na sledeće načine:

· Da obezbedimo da sadržaj sa našeg sajta bude prikazan na vašem računaru na najefikasniji mogući način.

· Za potrebe koje se odnose na vašu porudžbinu, npr. da vas obavestimo o statusu vaše porudžbine ili dostave; da ispunimo vaše zahteve, kao što je odgovaranje na pitanje u vezi sa našim proizvodima; da vam pomognemo da pronađete prodavnicu u vašoj blizini; da ispunimo vašu porudžbinu; da obradimo vašu platnu karticu i/ili da vam pružimo korisničku uslugu. Vaše podatke možemo da koristimo da bismo proverili vašu kreditnu sposobnost, za šta možemo da koristimo treća lica.

· Da potvrdimo vaš identitet i odgovorimo na svaki upit koji nam možete postaviti; da obradimo vaš zahtev i da vam pružimo najbolju moguću uslugu.

· Da ispunjavamo naše obaveze iz ugovora koji smo sklopili sa vama.

· Da vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcijama naše(ih) usluge(a) kada se za to odlučite.

· Da vas obaveštavamo o promenama u vezi sa našim uslugama, odredbama, uslovima i politikama, i/ili drugim informacijama administrativnog tipa.

· Da vam omogućimo pogodnosti i usluge kao vlasniku Karika Group D.O.O. naloga ili korisniku naših usluga (npr. Karika Group D.O.O.).

· Da vodimo i održavamo našu evidenciju.

· Da upravljamo vašim nalogom člana Kluba Karika Group D.O.O..

· Da čuvamo bilo koju Listu želja koju možete da kreirate i da vam omogućimo da vašu Listu želja podelite sa drugima.

· Da sačuvamo vašu veličinu prstena i narukvice i da vam omogućimo da ih podelite sa drugima.

· Da vam omogućimo da šaljete imejlove drugima preko naše opcije „pošalji prijatelju“.

· Da vam omogućimo da učestvujete u nagradnim igrama, konkursima i sličnim promocijama kao i da upravljamo takvim aktivnostima. Neke od ovih aktivnosti imaju dodatna pravila koja bi mogla da sadrže dodatne informacije o tome kako koristimo i obelodanjujemo vaše lične podatke.

· Prilagođavanjem sadržaja na našim veb-sajtovima vama kako bismo vam pripremili personalizovane ponude.

· Sprečavanjem i/ili otkrivanjem bilo kakve zloupotrebe ili prevare.

· Uz vašu dozvolu, možemo da vas kontaktiramo direktno preko podataka koje ste nam dali (npr. redovnom poštom, imejlom, SMS-om, telefonom ili bilo kojim drugim elektronskim sredstvima) za potrebe marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta. Na primer, ovo obuhvata informacije koje se odnose na Karika Group D.O.O. proizvode, aktivnosti e-trgovine, specijalne ponude i promocije, kao i informacije o otvaranju i aktivnostima lokalnih prodavnica. Da bismo mogli da vas kontaktiramo zbog informacija koje su za vas posebno interesantne, vaša celokupna interakcija sa kompanijom Karika Group D.O.O. (kao na primer, ali bez ograničenja, vaša kupovina u našim onlajn prodavnicama i u Karika Group D.O.O. fizičkim prodavnicama; vaše korišćenje programa lojalnosti; vaše ocene i komentari o proizvodima; istorija vašeg kontaktiranja naše korisničke usluge; rezultati vašeg kliktanja/otvaranja našeg biltena, vaše ponašanje u surfovanju (veb praćenje); vrste biltena za koje ste prijavljeni; vaše učešće u promocijama i događajima; vaša interakcija sa mobilnim aplikacijama i korišćenje istih) biće zbirno analizirana i korišćena. Vaše lične podatke možemo da koristimo za potrebe marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta. U odeljku 7 ćete pronaći informacije o svojim pravima, npr. o tome kako da povučete vašu saglasnost ili da izmenite vaše lične podatke.

4.1. Kada posetite jedan od veb-sajtova kompanije Karika Group D.O.O., vaši lični podaci mogu biti obrađeni na sledeće načine:

· Analitikom sadržaja, A/B ispitivanja i pretraživanja proizvoda

· Analitikom izvora saobraćaja

· Analitikom interne pretrage

· Analitikom kupovine

· Analitikom uređaja

· Marketinškim ponovnim ciljanjem

5. Pravna osnova

Kada kupujete nešto u našoj onlajn prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili sklapate bilo koji drugi oblik ugovora sa nama, mi ćemo obraditi vaše uobičajene lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo vaše uobičajene lične podatke ako npr. imate upit ili slično koji prethodi vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.

Pravna osnova po kojoj možemo da obradimo vaše lične podatke je navedena u Članu 6.1, b) Regulative EU o ličnim podacima (EU) 2016/679 (GDPR), jer nam je obrada vaših podataka neophodna da bismo ispunili naš ugovor sa vama ili da bismo odgovorili na vaše upite i slično, pre zaključenja ugovora.

Takođe, možemo da obrađujemo vaše standardne lične podatke na osnovu propisa iz GDPR-a, Član 6 1, f) osim kada su vaša prava na privatnost i zakonske slobode iznad naših interesa. Naš interes je legitiman u obradi vaših ličnih podataka (ime i imejl adresa) i za marketinške i za analitičke potrebe. Naš legitimni interes se zasniva na vašim podešavanjima tako da možemo bolje da prilagodimo našu ponudu vama – i da na kraju ponudimo proizvode i usluge koji bolje ispunjavaju vaše potrebe i želje. Pored ovoga, imamo i legitimni interes u obradi vaših ličnih podataka za analitičke potrebe.

6. Obelodanjivanje ličnih podataka

Postupanje sa vašim podacima sa najvećom pažnjom i poverljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahteva zakon, vaši podaci mogu da budu obelodanjeni trećim licima. Mi koristimo pružaoce usluga i obrađivače podataka koji će obrađivati podatke u naše ime. Ove usluge obuhvataju usluge potvrđivanja identiteta, hostinga i održavanja, usluge analize, usluge slanja imejlova, usluge isporuke, usluge obrade platnih transakcija, proveru likvidnosti, adrese i imejla. Ova treća lica su naši obrađivači podataka i mogu da obrađuju lične podatke samo u onoj meri u kojoj je to neophodno da bi se isporučile njihove usluge. Naši obrađivači podataka su ugovorom obavezani da postupaju sa takvim informacijama uz najstrožu poverljivost. Zabranjeno im je da koriste podatke na bilo koji drugi način osim kako se zahteva. Preduzete su neophodne mere da bi se obezbedilo da naši obrađivači podataka, uključujući pružaoce usluga i ostale obrađivače koji rade u ime kompanije Karika Group D.O.O., podrže i zaštite poverljivost vaših podataka.

Neki od naših obrađivača podataka se nalaze izvan EU/EAA. Shodno ovome, vaše podatke ćemo razmeniti sa zemljama izvan EU/EAA. Međutim, ove informacije ćemo pružati samo na osnovu ispunjenja važećih zahteva od strane primaoca, uključujući sledeće:

· Zemlja o kojoj je reč smatra se bezbednom trećom zemljom.

· Dobavljač o kojem je reč saglasan je sa Modelom ugovora Evropske komisije za prenos ličnih podataka u treće zemlje.

· Dobavljač o kojem je reč sertifikovan je u skladu sa Članom 40 GDPR-a; ili

· Dobavljač o kojem je reč ima skup odobrenih Obavezujućih korporativnih pravila.

Može se desiti da našim partnerima u anonimnom obliku obelodanimo podatke koji nisu lične prirode. Takvi podaci koji nisu lične prirode mogu da sadrže informacije o broju posetilaca na veb-sajtu ili (mobilnoj) aplikaciji tokom određenog vremenskog perioda.

Imajte u vidu da će sve informacije koje objavljujete ili obelodanjujete kroz svoju interakciju sa kompanijom Karika Group D.O.O. (npr. lični podaci koji se nalaze na fotografijama, u pričama, komentarima i video zapisima koje prilažete) postati javne informacije i da mogu da budu dostupne posetiocima sajta kao i široj javnosti.

Vaše informacije možemo da obelodanimo u onoj meri u kojoj smo obavezani da obelodanimo ili podelimo vaše lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog tela nadležnog zakonodavstva, ili da bismo sproveli ili primenili našu politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Karika Group D.O.O., naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Ako se odlučimo da učestvujemo u bilo kakvom postupku Alternativnog rešavanja spora (ADR) kojem se može pristupiti preko platforme za Onlajn rešavanje sporova (ODR), vaše lične podatke možemo da obelodanimo Evropskoj komisiji, kao operatoru ODR platforme, i bilo kom pružaocu ADR usluge koji je imenovan za rešavanje tog spora.

7. Vaša prava

Ako nam dajete vaše lične podatke preko naših veb-sajtova ili drugim kanalima, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da date tražene informacije, možda vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente. U određenim slučajevima, samo ona lica koja nam pruže zahtevane lične podatke mogu da naručuju proizvode, da koriste određene usluge i da na druge načine imaju korist od naših aktivnosti i ponuda koje su dostupne na našem veb-sajtu i (mobilnim) aplikacijama. Nudimo različite opcije, zavisno od konkretnih okolnosti, da bismo vam pomogli da zadržite kontrolu nad vašim podacima. Ove opcije mogu da obuhvate prikazivanje i uređivanje vaših podataka onlajn. Takođe je moguće da se odjavite sa usluga ili da obrišete korisničke naloge ili da primate informacije o podacima koji se čuvaju.

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i da ih menjate bilo kada tako što ćete se prijaviti na svoj nalog na www.karikagroup.rs i uneti podatke o profilu svog naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

Ako je došlo do promene bilo koje informacije koju ste nam dali, npr. ako ste promenili svoju imejl adresu ili druge kontakt detalje, ili ako želite da otkažete svoju registraciju kod nas, molimo vas da nas o tome obavestite tako što ćete urediti svoje podatke na stranicama Moj profil“ ili „Moj nalog“ ili tako što ćete nam poslati imejl u kojem ćete navesti te izmene na: karikagroup@eunet.rs

Uglavnom, imate sledeća prava:

7.1. Pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima

Imate pravo da dobijete pristup nekim od ličnih podataka koje ste dali kompaniji Karika Group D.O.O.. Pojedinosti informacija o vama koje imamo i obrađujemo, uključujući svrhu u koju se koriste, možete zahtevati tako što ćete nam pisati na karikagroup@eunet.rs.

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na vaš Karika Group D.O.O. nalog preko www.karikagroup.rs i uneti podatke o profilu vašeg naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

7.2. Pravo da izmenite i/ili izbrišete svoje lične podatke

Imate pravo da zahtevate ispravku, dodavanje, brisanje ili blokadu vaših sačuvanih ličnih podataka. Da biste to učinili, pošaljite zahtev na: karikagroup@eunet.rs. Bez nepotrebnog odlaganja prijema vašeg zahteva, ispunićemo zahtev u zahtevanom obimu. Ako, iz bilo kog razloga, ne možemo da ispunimo vaš zahtev, mi ćemo vas kontaktirati.

7.3. Pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka.

U posebnim okolnostima, imate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka. Da biste zatražili ograničenje, molimo vas da nas kontaktirate na: karikagroup@eunet.rs

7.4. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate vaše lične podatke (koji se odnose samo na vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu („prenosivost podataka“), i imate pravo da prenesete ove podatke na drugi kontroler podataka. Da biste zatražili prenosivost podataka, molimo vas da nas kontaktirate na: karikagroup@eunet.rs

7.5. Pravo da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka i da se odjavite

Imate pravo da zatražite od nas da ne obrađujemo vaše lične podatke kada se obrada zasniva na legitimnom interesu koji Karika Group D.O.O. sledi, npr. za marketinške potrebe. U ovoj politici privatnosti obaveštavaćemo vas ako nameravamo da koristimo vaše podatke u takvu svrhu ili ako nameravamo da obelodanimo vaše informacije bilo kom trećem licu u takvu svrhu. Vaše pravo da se usprotivite možete da sprovedete bilo kada tako što ćete nas kontaktirati na: karikagroup@eunet.rs ili pisanim putem na poštansku adresu koja se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Imejlovi koje vam Karika Group D.O.O. šalje a koji sadrže bilten ili marketinški material, uključuju i opciju da se odjavite tako što ćete slediti uputstva navedena u imejlu. Ako ne želite da primate imejlove od nas, možete jednostavno kliknuti na hipelink za odjavljivanje i mi ćemo prestati da vam šaljemo imejlove.

Za sve ostale vrste poruka koje možete da primate od nas, kao što su objave u vezi sa održavanjem ili obaveštenja administrativne prirode, njihov prijem se može prekinuti samo brisanjem naloga. Ove poruke su obavezan deo korisničkog naloga i s tim u vezi korišćenja našeg veb-sajta i (mobilnih) aplikacija. Da biste izbrisali svoj nalog, kontaktirajte karikagroup@eunet.rs.

7.6. Pravo da bilo kada povučete vašu saglasnost

Imate pravo da bilo kada povučete vašu saglasnost za našu obradu vaših ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti ipak neće uticati na zakonitost obrade koja je zasnovana na saglasnosti pre njenog povlačenja. Da biste povukli svoju saglasnost, kontaktirajte nas na karikagroup@eunet.rs.

Ako želite da povučete svoju saglasnost za primanje promotivnih obaveštenja i ponuda uopšte, uključujući putem redovne pošte, imejla, SMS-a, telefona ili bilo kojim drugim elektronskim putem, to možete da učinite bilo kada pisanim putem na Karika Group D.O.O., sa naznakom „Zaštita podataka“, ili slanjem imejla na karikagroup@eunet.rs. Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa vašim identitetom, možemo zatražiti od vas da se identifikujete.

7.7. Uslovi i/ili ograničenja u vezi sa vašim pravima

Mogu da postoje uslovi ili ograničenja u vezi sa vašim prethodno navedenim pravima. Stoga, nismo u mogućnosti da garantujemo vaše pravo na prenosivost podataka jer to zavisi od konkretnih okolnosti aktivnosti obrade.

  • Vaša korpa je prazna!